ATbar
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Italian - ItalyPolish (Poland)GreekEspañolLatvian
НАЧАЛО
Добре дошли в проект ELGI – електронно обучение за електронно правителство

Проект ELGI – електронно обучение за електронно правителство разглежда въпроса на оперативна съвместимост в контекста на електронното правителство и създаването на пан-европейски трансгранични електронни услуги.

Целта на проекта е да подобри познанията на заинтересованите страни в проекти за електронно правителство в цяла Европа чрез развитие на иновативен инструмент за електронно обучение, базиран на собствени най-съвременни изследвания на консорциума.

Електронният курс ще допринесе за включването на работещите възрастни хора в обучение през целия живот, за разработването на нов подход и ще им помогне да отговарят на изискванията на променящата се среда, подобрявайки тяхната ефикасност на работното място.

Крайният инструмент за е-обучение ще бъде на разположение на 7 езика на Държави-членки на ЕС (Английски, Български, Гръцки, Испански, Италиански, Латвийски и Полски).

Проектът стартира от октомври 2011 г. и се очаква да приключи до в края на март 2014. Той се осъществява с подкрепата на Програма за учене през целия живот на Европейската комисия.

 “Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация”
 
регистрация

Включете се в пилотния интерактивен онлайн курс:
„ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА Е-ПРАВИТЕЛСТВО"

Обучението се състои се от 3 отделни модула, всеки за различна целева група:

-    модул 1 - ръководители на публични организации,
-    модул 2 - експерти работещи в публични организации,
-    модул 3 - разработчици на административни информационни системи.

Всеки може да се включи в безплатно пилотно обучение. Целта му е да бъде получена обратна връзка от целевите групи и да бъдат приложени мерки за подобряване на курса преди неговата реална премиера.
Чрез предварително заложените в курса анкети, участниците ще могат да дадат мнение и коментари за подобряване на продукта.

ВСЕКИ ЗАВЪРШИЛ КУРСА И АНКЕТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ПО ПОЩАТА
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ


За регистрация:


На български език:
http://elgiproject.teza.bg/login.php?client_id=bulgarian&lang=bg

На английски език:
http://elgiproject.teza.bg