ATbar
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Italian - ItalyPolish (Poland)GreekEspañolLatvian
SĀKUMS
Sveicināti projektā „ELGI – e-apmācība e-pārvaldei”

Projekts „ELGI – e-apmācība e-pārvaldei” risina jautājumus par sadarbspēju saistībā ar e-pārvaldi un Eiropas mēroga pārrobežu elektronisko pakalpojumu izveidi.

Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un prasmes e-pārvaldes projektos iesaistītām pusēm visā Eiropā, pielietojot inovatīvu e-apmācības rīku, kas balstās uz konsorcija veikto pašreizējās situācijas izpēti.

Izstrādātais e-kurss veicinās nodarbināto pieaugušo iekļaušanos mūžizglītības jomā, attīstīs jaunas prasmes un iemaņas, kā arī palīdzēs viņiem pielāgoties mainīgās vides prasībām, tādējādi palielinot viņu nodarbinātības iespējas. Projektam būs svarīga loma sabiedrības pakalpojumu jomā visā Eiropā gan valsts, gan vietējā līmenī un tas atbalstīs plašākas starpvalstu vajadzības.

E-apmācības rīks būs pieejams 7 ES dalībvalstu valodās (angļu, bulgāru, grieķu, spāņu, itāļu, latviešu un poļu).

Projekts tika uzsākts 2011. gada oktobrī, un to ir paredzēts pabeigt līdz 2013. gada septembra beigām. Tas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas atbalstu.

 

 


 

"Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit ietvertās informācijas iespējamo pielietojumu."

 

 
reģistrācija

Pievienojies interaktīvam izmēģinājuma tiešsaistes kursam:
“SADARBSPĒJAS PAMATI”


Apmācību veido trīs atsevišķi moduļi – katrs atšķirīgai mērķa grupai:
- Modulis 1 - valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem,
- Modulis 2 - valsts pārvaldes iestādēs strādājošajiem ekspertiem,
- Modulis 3 - administratīvo informācijas sistēmu izstrādātājiem.

Ikviens var pievienoties bezmaksas izmēģinājuma apmācībai. Tās mērķis ir iegūt atgriezenisko saiti no mērķa grupām un noskaidrot, ko nepieciešams īstenot, lai uzlabotu kursu pirms tā reālās darbības.
Izmantojot sākotnēji izveidotās aptaujas anketas, kursa dalībnieki varēs paust savu viedokli un sniegt komentārus produkta uzlabošanai.

KATRA PERSONA, KURA PABEIGS KURSU UN AIZPILDĪS APTAUJAS, SAŅEMS PA PASTU SERTIFIKĀTU PAR PABEIGTU APMĀCĪBU

Reģistrācijai :
(Angļu valodā) English language:
http://elgiproject.teza.bg

(Bulgāru valodā) Bulgarian language:
http://elgiproject.teza.bg/login.php?client_id=bulgarian&lang=bg